Blog

Wat is een VvE?

Een VvE, ofwel Vereniging van Eigenaren, is een vereniging met eigenaren van een appartementencomplex. De eigenaren van de appartementen in het complex zijn automatisch lid van de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het complex.

De vorming van een VvE

Als een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten, moet er een VvE worden opgericht. Dit gebeurt door middel van een akte van splitsing. In de akte van splitsing staan de volgende zaken:

 • De naam van de VvE
 • De locatie van het gebouw
 • De rechten en plichten van de eigenaren
 • De regels voor het beheer en onderhoud van het complex

De rechten en plichten van de eigenaren

De eigenaren van een appartement in een Vereniging van Eigenaren hebben een aantal rechten en plichten. De belangrijkste rechten zijn:

 • Het recht om deel te nemen aan de vergaderingen van de VvE
 • Het recht om te stemmen over beslissingen van de VvE
 • Het recht om informatie op te vragen van de VvE

De belangrijkste plichten zijn:

 • Het betalen van de servicekosten
 • Het naleven van de regels van de VvE
 • Het meewerken aan het onderhoud van het complex

De servicekosten

De eigenaren van een appartement in een VvE betalen servicekosten. Deze kosten worden gebruikt om de gemeenschappelijke delen van het complex te beheren en te onderhouden. De hoogte van de servicekosten wordt bepaald door de VvE.

De regels van de VvE

De VvE stelt regels op voor het gebruik van het appartementencomplex. Deze regels kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • Het parkeren van auto’s
 • Het houden van huisdieren
 • Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten

De rol van de VvE in het dagelijks leven

De Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het appartementencomplex. Dit houdt onder andere in:

 • Het onderhouden van de gemeenschappelijke delen, zoals de gevel, het dak en de liften
 • Het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten
 • Het beheren van de parkeerplaatsen
 • Het oplossen van klachten van de bewoners

De VvE draagt verantwoordelijkheid voor het appartementencomplex en kiest een bestuur dat verantwoording aflegt aan de bewoners tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Op deze vergadering kun je als bewoner meebeslissen over onderhoud, financiën en andere belangrijke zaken.

De vergaderingen van de Vereniging van Eigenaren zijn openbaar. Alle eigenaren hebben het recht om deel te nemen aan de vergaderingen.

Wat als de VvE niet goed werkt?

Als je denkt dat de VvE niet goed functioneert, bespreek dan je zorgen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Documenteer de problemen en presenteer ze met argumenten en bewijsmateriaal. Als de zaken escaleren, kan het VvE-bestuur worden ontslagen, maar hiervoor is een meerderheid van stemmen nodig. Overleg voor de ALV met medebewoners om te zien of ze dezelfde zorgen delen. Draag niet alleen kritiek aan, maar probeer ook met oplossingen te komen.

Als deze stappen niet helpen en de VvE haar taken blijft verwaarlozen, kan de rechter als laatste redmiddel worden ingeschakeld. Het is echter raadzaam om dit te vermijden en problemen tijdens de ALV aan te pakken voor een betere verstandhouding binnen het appartementencomplex.

Slapende Vereniging van Eigenaren

Bent u lid van een VvE zonder bestuur of zijn bovenstaande zaken niet geregeld? Dan is de kans groot dat u te maken hebt met een inactieve of ‘slapende’ VvE. Het is ook in uw belang om de VvE nieuw leven in te blazen, want u wilt natuurlijk dat alles goed geregeld is. Hiervoor heeft de organisatie VvE Belang het stappenplan ‘slapende VvE activeren‘ ontwikkeld. Dit stappenplan helpt om een inactieve VvE weer actief te maken.

Is het mogelijk om het lidmaatschap bij de Vereniging van Eigenaars op te zeggen?

Als je jouw appartement verkoopt, eindigt jouw VvE-lidmaatschap automatisch. Dit lidmaatschap wordt dan overgedragen aan de nieuwe eigenaar van het appartement. Zolang je zelf nog eigenaar bent van het appartement, is het echter niet mogelijk om tussentijds jouw VvE-lidmaatschap op te zeggen.

Conclusie

De VvE is een belangrijke organisatie voor eigenaren van appartementen. Het is belangrijk om je te informeren over de VvE voordat je een appartement koopt. Zo weet je wat je rechten en plichten zijn en wat je kunt verwachten.

Neem contact met ons op

Email

We zullen zo snel mogelijk reageren op je vraag.

[email protected]

Bel ons

Een van onze medewerkers hoort je graag!

0165 - 560 111

Kom langs

We verwelkomen je graag op ons kantoor.

Nieuwe Markt 57, Roosendaal