Blog

Onderzoeksplicht koper: wat houd dat in?

Als je een huis wilt kopen, heb je een onderzoeksplicht. Dit betekent dat je als koper verplicht bent om onderzoek te doen naar de staat van de woning. De onderzoeksplicht is bedoeld om te voorkomen dat je achteraf voor onverwachte gebreken komt te staan.

Wat houdt de onderzoeksplicht in?

De onderzoeksplicht houdt in dat je de woning op zichtbare gebreken moet controleren. Dit kun je zelf doen, maar je kunt ook een deskundige inschakelen, zoals een bouwkundige of taxateur.

Bij het kopen van een woning is het belangrijk om zowel de buiten- als de binnenkant te inspecteren. Dit omvat ook de tuin, het dak, de fundering en de leidingen. Zo kunnen Funderingsproblemen aanzienlijke schade aan een woning veroorzaken, dus het is belangrijk om deze zorgvuldig te controleren.

Wat als je de onderzoeksplicht niet nakomt?

Als je de onderzoeksplicht niet nakomt, loop je het risico dat je achteraf voor gebreken komt te staan. De verkoper is dan niet aansprakelijk voor deze gebreken, tenzij deze gebreken verborgen waren.

Hoe kun je de onderzoeksplicht nakomen?

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om de onderzoeksplicht na te komen:

  • Bekijk de woning goed. Let op zichtbare gebreken, zoals scheuren in muren, loszittende tegels of lekkage.
  • Vraag vragen aan de verkoper of de makelaar. Vraag bijvoorbeeld naar de onderhoudsgeschiedenis van de woning en of er sprake is geweest van schade.
  • Laat de woning inspecteren door een deskundige. Een bouwkundige of taxateur kan je helpen om gebreken te identificeren.

Mededelingsplicht verkoper

De verkoper heeft een mededelingsplicht. Dit betekent dat de verkoper gebreken die hij of zij kent, moet melden aan de koper.

Aansprakelijkheid verkoper

Als de verkoper een verborgen gebrek niet heeft gemeld, is hij of zij aansprakelijk voor de kosten van herstel. De verkoper is ook aansprakelijk voor de kosten van herstel als het gebrek na de bezichtiging is ontstaan.

Voorbeelden van aansprakelijkheid door verborgen gebreken

Lekkage

Een lekkage is een veelvoorkomend verborgen gebrek. Het kan voorkomen in de fundering, het dak, de muren of de leidingen. Lekkage kan leiden tot schade aan het huis en aan de inboedel.

Scheurvorming

Scheurvorming kan ook een verborgen gebrek zijn. Scheuren kunnen ontstaan door verschillende oorzaken, zoals slechte bouwkwaliteit, grondverzakking of aardbeving. Scheuren kunnen leiden tot stabiliteitsproblemen aan het huis.

Wat te doen als je een verborgen gebrek vindt

Als je een verborgen gebrek ontdekt, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk aan de verkoper te melden. Dit kan schriftelijk of mondeling.

De verkoper heeft vervolgens twee maanden de tijd om het gebrek te herstellen. Als de verkoper het gebrek niet binnen deze termijn herstelt, kun je de verkoper aansprakelijk stellen.

Onderzoeksplicht als koper: waar moet je op letten?

Als je een huis wilt kopen, heb je een wettelijke onderzoeksplicht. Dit betekent dat je je als koper moet verdiepen in de woning en de omgeving voordat je een bod uitbrengt. Door goed onderzoek te doen, voorkom je dat je een miskoop doet:

Check op gebreken

Bij een bezichtiging is het belangrijk om goed op de staat van onderhoud van de woning te letten. Let op de staat van kozijnen, houtwerk, muren en plafonds. Zijn er scheuren, vochtplekken of andere problemen?

Als je iets ziet, vraag de verkoper om uitleg. De verkoper is verplicht om gebreken die hij of zij kent, te melden aan de koper.

Duik in de aktes en informatie

Lees de aktes en de informatie op Funda door om te weten wat er voor jou van toepassing is. Zoek uit of er sprake is van erfpacht, recht op overpad, kettingbedingen of andere juridische zaken.

Erfpacht is een zakelijk recht dat je aan de eigenaar van de grond verleent. Je betaalt een jaarlijkse erfpachtcanon aan de eigenaar.

Recht op overpad geeft je het recht om over het terrein van een ander te lopen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om bij je huis te komen.

Kettingbedingen zijn voorwaarden die in een akte staan en die van toepassing zijn op de volgende eigenaren van een woning.

Bekijk het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bepaalt wat er met de grond rondom de woning mag worden gedaan. Bekijk het bestemmingsplan om te weten of er in de toekomst bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk wordt gebouwd.

Als je een woning in een bestemmingsplangebied met een woonbestemming koopt, heb je het recht om er te wonen. Als het bestemmingsplan verandert, kan het zijn dat je de woning niet meer mag gebruiken als woning.

Let op de omgeving

Loop rond in de buurt voordat je gaat bezichtigen. Voel je je er prettig? Zijn er genoeg voorzieningen? Is het veilig ’s avonds?

De omgeving van een woning is belangrijk voor je woongenot. Zorg ervoor dat je je er prettig voelt en dat er genoeg voorzieningen zijn, zoals winkels, scholen en openbaar vervoer.

Verdiep je in de vragenlijst

De verkoper moet je een vragenlijst geven met vragen over de woning. Lees de vragenlijst goed door. Hier staat belangrijke informatie, zoals overlast van buren en mogelijke gebreken.

De vragenlijst kan je helpen om een goede indruk te krijgen van de woning.

Aandachtspunten bij een appartement

Als je een appartement bekijkt, let dan extra op zaken zoals een actieve Vereniging van Eigenaren (VvE) en servicekosten.

De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten. Zorg ervoor dat de VvE financieel gezond is en dat er geen grote onderhoudswerkzaamheden gepland staan.

Servicekosten zijn de kosten die je betaalt aan de VvE voor het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten. Zorg ervoor dat je weet welke servicekosten er zijn en hoeveel je per maand betaalt.

Bouwkundige keuring

Als je al dingen ziet die om onderhoud vragen, is het handig een bouwkundige keuring te doen. Hiermee weet je precies wat de kosten kunnen zijn.

Een bouwkundige keuring is een onderzoek van een woning door een bouwkundige. De bouwkundige kijkt naar de staat van het dak, de muren, de vloeren, de installaties en andere onderdelen van de woning.

Een bouwkundige keuring kan je helpen om een goede beslissing te nemen over de aankoop van een woning.

Conclusie

De onderzoeksplicht is een belangrijke verantwoordelijkheid voor kopers van een woning. Door de onderzoeksplicht na te komen, kun je voorkomen dat je achteraf voor onverwachte gebreken komt te staan. De verkoper moet gebreken die hij of zij kent, melden aan de koper. Dit wordt de mededelingsplicht genoemd.

Neem contact met ons op

Email

We zullen zo snel mogelijk reageren op je vraag.

[email protected]

Bel ons

Een van onze medewerkers hoort je graag!

0165 - 560 111

Kom langs

We verwelkomen je graag op ons kantoor.

Nieuwe Markt 57, Roosendaal