Blog

Nieuwe hypotheekregels in 2024

Met ingang van 1 januari 2024 veranderen er een aantal belangrijke hypotheekregels. De wetgever wil daarmee meer kopers een kans bieden op een woning, met een betere waarborg voor betaalbare woonlasten, én meteen wat milieu­doelstellingen dichterbij brengen.

Meer leenruimte voor energiezuinige woningen


In 2024 krijgen woningkopers met een groene woning meer ruimte om te lenen. De hoogte van het extra leenbedrag is afhankelijk van het energielabel. Hoe hoger het label, hoe hoger het extra leenbedrag.

Voor woningen met energielabel C of D is het extra leenbedrag € 5.000. Voor woningen met energielabel A of B is het extra leenbedrag € 10.000. En voor woningen met energielabel A++++ en een energieprestatiegarantie van ten minste tien jaar is het extra leenbedrag zelfs € 50.000.

De overheid wil met deze maatregel het voor mensen aantrekkelijker maken om een groene woning te kopen. Groene woningen zijn namelijk goedkoper in gebruik, waardoor de maandlasten lager zijn.

Hoe je energielabel je leenmogelijkheden voor verduurzaming beïnvloedt

Als je een huis wilt kopen, hangt de hoeveelheid geld die je kunt lenen af van hoe energiezuinig het huis is. Huizen met een energielabel E, F of G krijgen geen extra leenruimte voor de aankoop, maar je kunt wel extra lenen voor energiebesparende verbeteringen, ongeacht je inkomen. dit bedrag is € 20.000.

Voor huizen met energielabel C en D is er € 15.000 extra leenruimte voor verduurzaming. En als een huis energielabel A of B heeft, kun je € 10.000 extra lenen. Dit bedrag geldt ook voor huizen zonder energielabel. Zie het onderstaande overzicht van de extra leenruimte en leenmogelijkheden voor verduurzaming per energielabel (in 2024):

Extra leenbedragen per energielabel voor aankoop van een woning en voor energiebesparende maatregelen

Bron: Rijksoverheid

Meer koopkracht voor starters

Ook voor starters is er goed nieuws. De vrijstelling voor overdrachtsbelasting voor kopers onder de 35 jaar wordt verhoogd van € 440.000 naar € 510.000. Dat betekent dat starters geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen voor woningen tot € 510.000.

Kopers van 35 jaar of ouder betalen in 2024 nog steeds 2% overdrachtsbelasting. Dit geldt voor alle woningen, ongeacht de waarde.

Bij aankoop van een tweede woning of voor de verhuur is het tarief 10,4%. Dit geldt ook voor kopers onder de 35 jaar.

Deze wijzigingen zijn bedoeld om het voor starters makkelijker te maken om een woning te kopen. De verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters kan voor hen een flinke besparing opleveren. Wil je je eerste huis kopen als starter?

Alleenstaanden: meer mogelijkheden

In 2024 mogen alleenstaanden met een inkomen van minimaal € 28.000 € 16.000 extra lenen.

Stabiele hypotheekrenteaftrek in 2024: kleine toename naar 36,97%

In het aankomende jaar verandert de maximale hypotheekrenteaftrek bijna niet, met slechts een lichte stijging van 36,93% naar 36,97%. Het recht op renteaftrek blijft geldig bij de aflossing van een hypotheek met een lineaire- of annuïteitenstructuur. Voor hypotheekvormen die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten, is aftrek nog steeds mogelijk volgens het overgangsrecht, maar de aftrek wordt in deze gevallen beperkt tot maximaal 30 jaar.

Ook wordt de berekening van de hypotheek in relatie tot de studieschuld aangepast. In plaats van een percentage van het feitelijke schuldbedrag, wordt nu het werkelijk maandelijkse aflossingsbedrag meegenomen. Ontdek meer over het kopen van een huis met studieschuld.

NHG-grens gaat omhoog naar € 435.000

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die hypotheekverstrekkers afgeven aan huizenkopers. De NHG zorgt ervoor dat de hypotheekverstrekker niet hoeft op te draaien voor de restschuld als de huizenkoper de hypotheek niet meer kan betalen.

In 2023 bedroeg de NHG-grens € 405.000. Dit bedrag gaat in 2024 omhoog naar € 435.000. Hoewel hier een eenmalige kost van 0,6 procent van het hypotheekbedrag aan verbonden is, profiteer je van voordelen zoals rentekorting, meestal rond de 0,5 procentpunt, wat je veel geld kan schelen.

De NHG-grens wordt jaarlijks vastgesteld. De hoogte van de grens wordt bepaald op basis van de gemiddelde woningprijs in Nederland.

Belastingvrij schenken aankopen woning: verleden tijd

De regeling om belastingvrij te schenken voor de aankoop van een woning is in 2024 afgeschaft. Tot 2023 konden schenkers tot € 100.000 belastingvrij schenken aan hun kinderen voor de aankoop van een woning. Dit bedrag werd in 2023 verlaagd naar € 28.947. Sinds 1 januari 2024 is het helemaal niet meer mogelijk om belastingvrij te schenken voor de aankoop van een woning.

Conclusie

De nieuwe hypotheekregels in 2024 kunnen voor jou als woningzoekende of als huizenbezitter gevolgen hebben. Voor woningzoekenden kunnen de hogere leenruimtes en de grotere vrijstelling voor overdrachtsbelasting de kans op het vinden van een woning vergroten (echter wordt de belastingvrije schenking voor een woning afgeschaft). Voor huizenbezitters kunnen de wijzigingen in de berekening van de hypotheek in relatie tot de studieschuld en het inkomen invloed hebben op de hoogte van de hypotheek die je kunt afsluiten.

Dit wordt veel gelezen

Neem contact met ons op

Email

We zullen zo snel mogelijk reageren op je vraag.

[email protected]

Bel ons

Een van onze medewerkers hoort je graag!

0165 - 560 111

Kom langs

We verwelkomen je graag op ons kantoor.

Nieuwe Markt 57, Roosendaal