Blog

Meer- en minderwerk: wat is het en wat moet je weten?

Bij de bouw van een huis komen vaak onvoorziene omstandigheden voor. Dit kan leiden tot meerwerk of minderwerk. In deze blog leggen we uit wat meerwerk en minderwerk zijn, hoe ze worden berekend en wat je moet doen als er sprake is van meer- of minderwerk.

Wat is meerwerk?

Meerwerk is het uitvoeren van werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de aannemingsovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het installeren van een extra stopcontact, het wijzigen van de draairichting van een deur of het aanleggen van een buitenkraan.

Wat is minderwerk?

Minderwerk is het niet uitvoeren van werkzaamheden die wel zijn opgenomen in de aannemingsovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het weglaten van een trap, het gebruik van een andere kleur verf of het kiezen voor een kleinere badkamer.

Wat is het verschil tussen meer- en minderwerk?

Het belangrijkste verschil tussen meer- en minderwerk is dat meerwerk leidt tot extra kosten, terwijl minderwerk leidt tot een lagere aanneemsom.

Hoe wordt meer- en minderwerk berekend?

De berekening van meer- en minderwerk is afhankelijk van de afspraken die in de aannemingsovereenkomst zijn gemaakt. In veel gevallen wordt meerwerk berekend op basis van de werkelijke kosten. Minderwerk wordt berekend op basis van de oorspronkelijke aanneemsom. Bij minderwerk wordt de aanneemsom verlaagd met de waarde van het werk dat niet wordt uitgevoerd. Deze korting kan ook worden gebruikt om de kosten van meerwerk te compenseren.

Wat moet je doen als er sprake is van meer- of minderwerk?

Als er sprake is van meer- of minderwerk, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk met de aannemer te bespreken. De aannemer moet een schriftelijke offerte opstellen voor het meerwerk. Voor minderwerk moet de aannemer een schriftelijke verklaring opstellen waarin hij bevestigt dat de werkzaamheden niet zullen worden uitgevoerd.

Tips voor meer- en minderwerk

Om meer- en minderwerk te voorkomen, is het belangrijk om de volgende tips te volgen:

  • Lees de aannemingsovereenkomst goed door. Zorg ervoor dat alle werkzaamheden die je wilt laten uitvoeren, duidelijk zijn opgenomen in de overeenkomst.
  • Informeer de aannemer goed over je wensen en verwachtingen. Hoe beter de aannemer weet wat je wilt, hoe minder kans er is op onduidelijkheden of misverstanden.
  • Vraag de aannemer om een meer- en minderwerklijst. Deze lijst geeft een overzicht van alle mogelijke meer- en minderwerkopties, met de daarbij behorende prijzen.
  • Controleer de vergoeding voor minderwerk. Bij minderwerk verzoek je de aannemer om specifieke taken over te slaan. De vergoeding voor minderwerk wordt doorgaans in mindering gebracht op de kosten voor meerwerk. Als je besluit om bepaalde taken zelf uit te voeren, kun je geld besparen op de totale kosten.
  • Onderhandel over de prijzen voor meerwerk en minderwerk. De prijzen die de aannemer in eerste instantie noemt, zijn vaak onderhandelbaar.

Conclusie

Meer- en minderwerk zijn onvermijdelijk bij de bouw van een huis of ander bouwwerk. Het is belangrijk om te weten wat meer- en minderwerk zijn en hoe ze berekend worden. Door de aannemingsovereenkomst goed door te lezen en de aannemer goed te informeren, kun je meer- en minderwerk helpen voorkomen.

Neem contact met ons op

Email

We zullen zo snel mogelijk reageren op je vraag.

[email protected]

Bel ons

Een van onze medewerkers hoort je graag!

0165 - 560 111

Kom langs

We verwelkomen je graag op ons kantoor.

Nieuwe Markt 57, Roosendaal