Disclaimer - Vermunt Makelaardij

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website

Disclaimer & privacy

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiƫren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciƫle doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Vermunt Makelaardij BV te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Vermunt Makelaardij BV internetsite.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Vermunt Makelaardij BV aan de samenstelling van de internetsite en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Vermunt Makelaardij BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Vermunt Makelaardij BV kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mail berichten en/of online formulieren of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De informatie op deze internetsite, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Vermunt Makelaardij BV zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Vermunt Makelaardij heeft het!

40

Jaar ervaring

4

Man staat
voor u klaar

20

Woningen te koop

Funda beoordelingen

Alle Funda beoordelingen van Vermunt Makelaardij. Bekijk alle recensies

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van het NVM nieuws op Vermunt Makelaardij. Bekijk NVM nieuws

Nu de woningmarkt krap is, wordt de verschuiving richting het buitengebied steeds beter zichtbaar. Dat levert u als vastgoeddeskundige de nodige kansen,…
Seminar Wonen en werken in het buitengebied

Het aantal winkels in Nederland daalt en de langdurige leegstand stijgt. Tegelijk kampt Nederland al langere tijd met een groeiend woningtekort. Dat biedt…
NVM Business: nu kansen om winkels naar woningen te transformeren

Opnieuw zijn in 2020 minder vierkante meters kantoorruimte aan de voorraad onttrokken dan in de jaren ervoor.
Minder leegstaande kantoren onttrokken aan voorraad, daling in vraag naar kantoren

Vandaag ligt het nieuwe NVM magazine weer bij onze leden en stakeholders op de mat. Voor deze editie spraken we o.a. Johan Conijn – hoogleraar woningmarkt…
Nieuw NVM Magazine; Makelaar van de toekomst

Het woningaanbod in Nederland is nog verder gekrompen. Dit blijkt uit de woningmarktcijfers van het tweede kwartaal 2021 van de NVM.
NVM: Woningaanbod neemt verder af in 2021

Blijf op de hoogte van ons laatste woningaanbod!

  • Direct inschrijven