Disclaimer - Vermunt Makelaardij

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website

Disclaimer & privacy

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Vermunt Makelaardij BV te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Vermunt Makelaardij BV internetsite.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Vermunt Makelaardij BV aan de samenstelling van de internetsite en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Vermunt Makelaardij BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Vermunt Makelaardij BV kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mail berichten en/of online formulieren of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De informatie op deze internetsite, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Vermunt Makelaardij BV zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Vermunt Makelaardij heeft het!

40

Jaar ervaring

5

Man staat
voor u klaar

41

Woningen te koop

Funda beoordelingen

Alle Funda beoordelingen van Vermunt Makelaardij. Bekijk alle recensies

Woning van de week

De woning van deze week bij Vermunt Makelaardij speciaal voor u uitgelicht. Bekijk deze woning

Parklaan 5

Postcode
4702 XA
Plaats
ROOSENDAAL
Koopprijs
€ 599.000,- k.k.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van het NVM nieuws op Vermunt Makelaardij. Bekijk NVM nieuws

Dinsdag 22 september heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van VVD-Kamerlid Koerhuis aangenomen om de invoering van het nieuwe energielabel…
Motie uitstel nieuw energielabel per 1 januari 2021

Dinsdag 22 september heeft de minister antwoord gegeven op Kamervragen over de werkwijze van taxateurs.
Minister beantwoordt Kamervragen werkwijze taxateurs

NHG heeft gisteren naar buiten gebracht dat de kostengrens in 2021 naar € 325.000 wordt verhoogd.
NHG-kostengrens €325.000 in 2021

Nadat diverse media in augustus al berichtten over de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters presenteerde het kabinet op Prinsjesdag het Belastingplan……
Wetsvoorstel vrijstelling overdrachtsbelasting starters

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet haar plannen gepresenteerd. In de Rijksbegroting zijn diverse maatregelen bekendgemaakt die moeten bijdragen aan het…
NVM reageert samen met Woningbouwalliantie op Prinsjesdagmaatregelen

Blijf op de hoogte van ons laatste woningaanbod!

  • Direct inschrijven