Blog

De woningmarkt in 2024 uitgelegd

De woningmarkt in Nederland is al jaren een uitdaging. De prijzen stijgen, het aanbod is beperkt en de doorstroming is moeizaam. Wat kunnen we verwachten van de woningmarkt in 2024?

Minder woningverkopen geschat

De verwachting van de ABN Amro en de Rabobank is dat het aantal woningverkopen in 2024 zal dalen tot ongeveer 180.000. Dit komt doordat er minder woningen te koop staan en doordat de doorstroming steeds moeilijker wordt.

De bouw van nieuwe woningen is de afgelopen jaren achtergebleven bij de vraag. Dit komt door onder andere de stikstofcrisis en de stijgende bouwkosten. Hierdoor is er een tekort aan woningen op de markt.

Daarnaast wordt de doorstroming steeds moeilijker. Dit komt doordat huiseigenaren steeds meer moeite hebben om een andere woning te vinden. Dit komt doordat de prijzen ook voor bestaande woningen stijgen.

Hogere woningprijzen verwacht

De woningprijzen zullen naar verwachting in 2024 verder stijgen. Van Bruggen Adviesgroep schat dat de prijzen van bestaande woningen rond de 7 tot 10 procent stijgen. Grootbanken (zoals de ABN Amro en de Rabobank) verwachten een stijging tussen de 2,5% en 4,5%.

De inkomens in Nederland stijgen door de inflatie. Dit betekent dat huishoudens meer kunnen lenen. Daarnaast blijven de hypotheekrentes dalen. Dit maakt het voor huishoudens ook makkelijker om een hypotheek te krijgen.

Toename aandeel jongeren

Het aandeel jongeren dat een hypotheek aanvraagt, is fors gestegen. Dit komt doordat starters relatief stabiel gebleven zijn, terwijl het aantal oversluiters sterk is gedaald.

Doordat het aantal starters relatief stabiel is gebleven, is het aandeel van starters in het totale aantal hypotheekverstrekkingen toegenomen.

Dalende hypotheekrentes

De hypotheekrentes blijven dalen. In november en december van 2023 daalde de rente met een half procent. Het is nog afwachten of de rente in 2024 verder gaat dalen.

Een dalende hypotheekrente maakt het voor huishoudens makkelijker om een hypotheek te krijgen. Dit kan leiden tot hogere woningprijzen.

Omgevingswet 2024

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, waarmee diverse wetten met betrekking tot de fysieke leefomgeving worden gebundeld en gemoderniseerd. Deze wet omvat onder andere regelgeving omtrent bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Woningwaardegrens verhoogd naar € 510.000

Voor starters wordt de woningwaardegrens voor de vrijstelling verhoogd van € 440.000 naar € 510.000. Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen tot deze grens geen overdrachtsbelasting.

NHG stijgt naar € 435.000

De NHG-grens wordt eveneens aangepast, stijgend van € 405.000 naar € 435.000. Bij hypotheken waarbij energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd, wordt de NHG-grens verhoogd naar € 461.100, waardoor NHG toegankelijk blijft voor een breder publiek.

Afschaffing Jubelton

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) wordt volledig afgeschaft, na een eerdere verlaging naar € 28.947 in 2023.

Verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

De eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt verminderd met € 34,67 per maand, wat neerkomt op een jaarlijkse verlaging van € 416,04. Deze verlaging wordt geleidelijk teruggedraaid vanaf 2025.

Leennormen verhoogd

De leennormen voor hypothecair krediet worden aangepast, waarbij het energielabel je maximale hypotheek beïnvloedt. Huishoudens krijgen meer leenruimte voor de aankoop van een energiezuinige woning en voor de verduurzaming van hun eigen woning.

De impact van een studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten wordt bepaald op basis van hun actuele studielasten. Er wordt dus niet meer gekeken naar de oorspronkelijke omvang van de studielening.

Ook alleenstaanden krijgen meer leenruimte. Wanneer ze meer dan €28.000 per jaar verdienen, mogen ze €16.000 extra lenen.

Betaalbaarheidsgrens verhoogd naar € 390.000

Het kabinet wil tot 2030 981.000 woningen bouwen, waarvan twee derde betaalbaar. Wat betaalbaar is, wordt bepaald aan de hand van de betaalbaarheidsgrens. Deze grens is in 2023 losgekoppeld van de NHG-grens, die door de sterke stijging van de huizenprijzen niet meer als maatstaf werd gezien.

In 2024 wordt de betaalbaarheidsgrens geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Dit betekent dat de grens stijgt van € 355.000 naar € 390.000.

De stijging van de betaalbaarheidsgrens is goed nieuws voor starters, die vaak een kleinere woning kopen. Voor hen wordt het dus iets makkelijker om een woning te kopen.

Conclusie

De woningmarkt in Nederland blijft in 2024 een uitdaging. Door banken wordt verwacht dat de prijzen verder zullen stijgen, maar dat het aantal woningverkopen zal dalen. Dit zou het voor huizenkopers moeilijker maken om een woning te vinden.

Neem contact met ons op

Email

We zullen zo snel mogelijk reageren op je vraag.

[email protected]

Bel ons

Een van onze medewerkers hoort je graag!

0165 - 560 111

Kom langs

We verwelkomen je graag op ons kantoor.

Nieuwe Markt 57, Roosendaal